Redovisning

För att ge en klar bild av företagets ställning är det mycket viktigt med ett väl fungerande redovisningssystem.
Informationen är av betydelse för både interna och externa intressenter som tex. aktieägare, skatteverket, kreditinstitut, leverantörer m.fl. Grunden för vårt arbete är därför att ge en korrekt information till alla intressenterna.

Vi kan hjälpa Er med följande:

  • Löpande bokföring
  • Månadsrapportering
  • Momsdeklaration
  • Lönebearbetning
  • Upprättande av deklarationer
  • Upprättande av rutine