Konsult

Vi på Genc Redovisning har resurser och kunskap för att erbjuda konsultationer inom alla områden avseende ekonomi och företagsförmedling.

Det kan vara tex.

  • Aktieutdelning eller löneuttag
  • Pensionsförsäkring
  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsmedel
  • Maximal skattemässig avskrivning på inventarier
  • Bilförmån eller ”resor med egen bil i tjänsten”
  • Aktieförsäljning
  • Köp och försäljning av företag mm