Tjänster

BOKFÖRING

Som kund hos Genc redovisning kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen till oss. Vi ser till arbetet utförs effektivt och att inga missar görs. Vi erbjuder följande tjänster:

 • Löpande redovisning
 • Löneadministration
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Betalfiler
 • Fakturapåminnelser
 • Fakturering

DEKLARATION

Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas. Vi sköter även alla löpande deklarationer som en del av arbetet med den löpande redovisningen.

 • Skattedeklarationer
 • Rapportering till Skatteverket
 • Momsdeklarationer
 • Personalens källskatt och sociala avgifter
 • Inkomstdeklaration bolag
 • K10

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Genc redovisning hjälper självklart dig med det arbetet.
Tack vare årets bokföring är böckerna redan i gott skick när vi sätter igång. Behövs särskild skatterådgivning i samband med bokslutet bistår Genc redovisning även med det.

 • Årsredovisning
 • Årsavstämning
 • Bokslutstransaktioner
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner

RÅDGIVNING & SKATTEKONSULTATION

Våra erfarna redovisningskonsulter har mångåriga erfarenheter från en mängd olika typer av bolag och verksamheter, och gemensamt brukar vi finna optimala lösningar för de flesta frågeställningar och funderingar som uppstår.

 • Ekonomisk rådgivning
 • Effektiviseringar
 • Starta bolag
 • Ekonomisk styrning