Bokslut

Skillnaden mellan bokslut och löpande bokföring är att  siffrorna i bokslutet är definitiva.

I bokslutet ska alla intäkter och kostnader vara periodiserade. Dessutom ska lagret vara inventerat, avskrivningar på maskiner och inventarier vara gjorda m.m.