Bokföring

Som företagare idag ställs det krav på att man ska känna till bl.a. följande lagar: 

  • Bokföringslagen (BFL)
  • Mervärdesskattelagen (ML)
  • Aktiebolagslagen (ABL)
  • Inkomtsskattelagen (IL)
  • Skattebetalningslagen (SBL)

Även följande intressenter kan ha behov av information: 

  • Långivare
  • Leverantörer
  • Kunder
  • Personal
  • Delägare

Om du anlitar oss för att sköta den löpande bokföringen ser vi till att du och ditt företag kan uppfylla dessa krav och önskemål. Du får varje månad en resultat- och balansräkning där du kan följa ditt företags utveckling. Du får också en momsrapport som visar om du ska betala eller få tillbaka moms för månaden.