Välkomna till Genc Redovisning!

  Vårt mål är att erbjuda just ditt företag den hjälp du behöver i olika situationer. Vi vill att du ska känna dig trygg och koncentrera dig på vidareutveckling av din affärsidé.
  För att detta ska fungera så skräddarsyr vi en lösning för just ditt företag.

  Det kan vara löpande bokföring, lönehantering, bokslut, deklarationer, skattekonsultationer, avtal, köp och försäljning av företag mm.

  Redovisning

  För att ge en klar bild av företagets ställning är det mycket viktigt med ett väl fungerande redovisningssystem.

  Informationen är av betydelse för både interna och externa intressenter som tex. aktieägare, skatteverket, kreditinstitut, leverantörer m.fl.
  Grunden för vårt arbete är därför att ge en  korrekt information till alla intressenterna.

  Bokföring

  Som företagare idag ställs det krav på att man ska känna till bl.a. följande lagar:
  Bokföringslagen (BFL)
  Mervärdesskattelagen (ML)
  Aktiebolagslagen (ABL)
  Inkomtsskattelagen (IL)
  Skattebetalningslagen (SBL)